Thursday, September 20

Hi archers,

Here are the archers shooting for POLITE 2012:

Recurve Open:

Quan Jie, clara
Alfred, amirah
Shin jin
Hong hui
Lekkiang

Recurve intermediate:

Firdaus, Amos, Yi qi
Farhan, max, henry
Serena, Qin yu, Xiao jun

Recurve Standard:

Ben, myk, yu feng
norman, sheng hui, kelvin
crystal, cheryl, nicole
nurul, roshini, jing mei

Recurve Novice:
zhan xian, jay kay, guoming
sean, gabriel, ming xiang
pearlyn, gail, mavis
aqidah, lyn, hanim

Compound Open:

Shawn
sean
darren
geng ming
hwee yin

Those archers whose name are not in the list, don't depress work harder and you will get in for the next competition. Good luck, train hard.

Regards,
Quan Jie